Free blog counters
Zmluvy - PAVLOVÁ

Zmluvy - PAVLOVÁ

Prejsť na obsah

Zmluvy

21.03.2011   Zmluva o odovzdaní údajov platobného styku e-Banka

21.03.2011   Návrh na uzatvorenie zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty MAESTRO

18.05.2012   Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 51/010/1011.01.2016   Zmluva o dielo č. JV-11122015-1

01.02.2016   Kúpna zmluva Dudás

30.05.2016   Zmluva o dielo č. 17/201629.11.2016   Kúpna zmluva Gabriel Tóth

05.03.2018   Zmluva o prenájme

10.05.2018   Zámenná zmluva

13.06.2018   Zmluva o dielo Tamás Szelecky

13.06.2018   Zmluva o dielo AN-plan, s.r.o.

06.09.2018   Úverová zmluva č. 296569-2018

06.09.2018   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296569-2018

01.08.2019   Kúpna zmluva

13.10.2020   Kúpna zmluva Tibor Herman

28.12.2020   Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

28.12.2020   Dohoda číslo 20/17/010/62

28.12.2020   Dohoda číslo 20/17/012/28
Návrat na obsah