SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpavlova.sk spravuje Obec Pavlová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Pavlová

Adresa:

Obecný úrad Pavlová
Pavlová 153
943 59 Sikenička

IČO: 00613711

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Región: Južný
Počet obyvateľov: 212
Rozloha: 762 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1135

Všeobecné informácie: info@obecpavlova.sk
Podateľňa: podatelna@obecpavlova.sk
Starosta: starosta@obecpavlova.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecpavlova.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 (0)36 758 71 21+421 (0)918 387 750

E-mail: sekretariat@obecpavlova.sk

Kompetencie:
Obec Pavlová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk