SlovenskýMagyarEnglish

Kultúra

V obci je zaužívané organizovanie rôznych akcií, ktorými sa obec snaží oživiť kultúrny, športový a spoločenský život obyvateľov, ale aj našich návštevníkov.

Každý rok zorganizujeme Katolícky ples, výťažok ktorého je venovaný na opravu kostola.

Posledné roky sa ďalšou zaužívanou akciou stal "Festival Szikince" organizovaný spoločne s obcami ležiacimi na brehoch rieky Perec. Udalosť spríjemní všedné dni, zblížil ľudí, obecný park a javisko sa stáva dejiskom koncertov, bábkových a divadelných predstavení.

V závere roka nás navštívi aj Mikuláš, ktorý obdarí naše deti svojimi balíčkami.