SlovenskýMagyarEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  23. APR 2024
  zajtra
 • Triedený odpad
  06. MÁJ 2024
  Pondelok
 • Veľkoobjemový zber
  nenaplánované
 • Elektroodpad
  nenaplánované
PAVLOVÁ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC PAVLOVÁ

Obec Pavlová s počtom obyvateľov 200 je najmenšia v okrese Nové Zámky a prvýkrát sa spomína v roku 1135.

Leží na ľavom brehu Hrona, 12 km od jeho ústia, na úpätí Ipeľskej pahorkatiny, vo výške 114-245 m.n.m. Západný chotár (200 ha) leží na mokrej nive Hrona a východná časť na odlesnených chrbtoch pahorkatiny zjazvených hlbokými výmoľmi.

Obyvatelia obce sa v priebehu stáročí, často komplikovaných vojnovými udalosťami, živili plodmi svojej práce. Vďaka svojej polohe sa popri roľníctve už aj naši predkovia venovali na jej svahoch pestovaniu viniča, čo je zvýraznené aj na jej erbe.

Počas dejín sa počet obyvateľov znížil o viac ako polovicu, dodnes tu žijú pracovití a usilovní ľudia, ktorí srdečne vítajú každého návštevníka.