SlovenskýMagyarEnglish

Náš kroj

 27.02.2024

Pavlová patrí do etnografického celku 6 obcí s tzv. „krátkosukňovým“ ženským krojom, ktorého vznik sa datuje do čias tureckej nadvlády. Týchto šesť obcí sa v maďarskej etnografickej literatúre označuje ako „kurtaszoknyás hatfalu“, čiže „šesť obcí s krátkymi sukňami“. Ako živý kroj bol nosený do konca 60-tych rokov. Jeho zachovanie a príležitostné predvedenie je významným prvkom tunajšej národnostnej kultúry.

Podľa legendy ostrihomský paša bol ten, ktorý nariadil, aby ženy nosili krátke sukne. Takto mohol totiž na trhu vidieť a kochať sa v krásnych ženských nohách. Ženy však boli veľmi vynaliezavé a prekabátili pašu. Sukne zostrihli na takú dĺžku, akú paša nariadil, avšak pripevnili ich pod driek na spodnú časť pruslíku.

Najväčšou pýchou obce je folklórny súbor Kikelet, ktorý tvorí skupina mladých nadšencov pre zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov a maďarskej kultúry dolného Pohronia. . Ich vystúpeniami spestrujú obecné programy na radosti nás všetkých. Súbor funguje od roku 2008 pod vedením Tamása Csókása a manželky Ing. Marty Csókásovej.